Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Benešov

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Benešov

Český svaz ochránců přírody je celostátní nevládní a nezisková organizace, která se člení na samostatně fungující základní organizace s vlastní právní subjektivitou. Naše Základní organizace Benešov je čistě dobrovolnickou organizaci s přibližně 20 členy, která působí v městě Benešově, ale realizuje projekty zaměřené na výchovu a osvětu v měřítku celé České republiky. Zaměřujeme se na vzdělávání lidí různých věkových kategorií, od dětí předškolního věku po seniory, v oblasti ochrany životního prostředí a krajiny. Cílem pořádaných aktivit (přednášky, odborné semináře, výstavy a pod.) je seznámit veřejnost s vybranými tématy ochrany přírody srozumitelnou formou s využitím netradičních a interaktivních metod.

Realizovali jsme a pečujeme o dvě naučné stezky v Konopišťském zámeckém parku (současné době probíhá jejich aktualizace), dále jsme zde vytvořili systém jmenovek všech dřevin, vytiskli leták ve třech jazycích a pravidelně pořádáme akce pro veřejnost (Oslavte s námi Den stromů v Konopišti, Den Země, a pod.). Každoročně pořádáme tématické výstavy o aktuálních problémech životního prostředí (např. souhrnná výstava o problematice nakládání s odpady pro Středočeský kraj), pravidelné přednášky, fotografické a výtvarné soutěže a poznávací výlety do různých chráněných území. Dlouhodobě spolupracujeme se zájmovými organizacemi v regionu Podblanicka, zabývajícími se přírodou, krajinou, rostlinami, živočichy, myslivostí i péčí o les.

S cílovou skupinou středoškoláků a vysokoškoláků pracujeme již od roku 2004. V tomto období jsme připravili pět víkendových odborných seminářů z cyklu Pomáháme krajině pro studenty středních škol, realizovaná témata byla například revitalizace vodních toků a nádrží, (ne)tradiční zemědělství nebo péče o les. Ve spolupráci s občanským sdružením Podblanickem jsme pořádali několik ročníků národních seminářů Studenti pro venkov, určených pro vysokoškolské studenty zabývající se problematikou rozvoje venkova. V letech  2007 a 2009 jsme byli realizátorem dvou mezinárodních výměn - Mládež a krajina (Youth and Landscape) podpořených z programu Mládež a Mládež v akci. Naši členové se aktivně zapojili do projektu Biologie v praxi, zaštítěné Gymnáziem Dobříš s cílem prakticky formou terénních exkurzí, vyučovat předmět biologie.

 


Kontakt

WODNÍK - Vodní workshop

02/03 ZO ČSOP Benešov
Jana Švermy 1709/1
256 01 Benešov


wodnik2013@email.cz (A. Peltanová)
604405850 (J.Zmeškalová)