Přírodovědci.cz

Přírodovědci.cz

Přírodovědci jsou komunikačním projektem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který představuje prostřednictvím atraktivních vizuálů čtyři sekce PřF UK – biologii, chemii, geografii a geologii. Vizuální styl, který se hrdě hlásí k fantasy literárním i filmovým odkazům a jenž není svým zpracováním příliš standardní pro české univerzitní prostředí, vytvořil pro PřF UK ateliér DRAWetc.

Každému z hlavních sekčních vizuálů dominuje postava přírodního „elementa“, tvora, jenž vykazuje znaky typické pro dané téma. Všechny přírodní „elementy“ pozorují děti-přírodovědci a jejich prostřednictvím objevují a poznávají čtyři oblasti PřF UK. Všechny grafické návrhy byly připomínkovány předními odborníky z fakulty, a tak pokud si nadšenci dají práci, objeví na nich nejen ústřední fantasijní tvory, ale především plno reálných struktur, objektů, přírodních procesů či chemických vzorců látek, s nimiž se běžně potkáváme. Vizuál, stejně jako celý projekt Přírodovědci, tak není jen "pouhým" obrazem, ale i zábavně naučnou skrývačkou pro ty, kteří mají chuť objevovat, jk je tomu ostatně u všech přírodovědných oborů.


Webové stránky www.prirodovedci.cz nabízí kromě zajímavostí ze všech oblastí PřF UK interaktivní vzdělávací animace, rozsáhlé galerie fotografů PřF UK, i registraci dvojího typu – pro přírodovědce a pro učitele. Registrovaní Přírodovědci obdrží magnetickou kartu se svým jménem, díky níž získají nabídku benefitů, jako Deník přírodovědce, Kalendář přírodovědců na rok 2012, vstupy na přednášky a setkání s fakultními odborníky a jednou ročně volný vstup do fakultních sbírek a muzeí. Pro registrované se tak otevírá jedinečná možnost jak se seznámit s akademickým prostředím vysokých škol, zasednout do poslucháren, zúčastnit se vybraných laboratorních pokusů, probrat osobně zajímavá témata s předními vědci a pedagogy PřF UK nebo absolvovat terénní tematické exkurze.

www.prirodovedci.cz


Kontakt

WODNÍK - Vodní workshop

02/03 ZO ČSOP Benešov
Jana Švermy 1709/1
256 01 Benešov


wodnik2013@email.cz (A. Peltanová)
604405850 (J.Zmeškalová)