Alena Peltanová

Alena Peltanová

pomocná lektorka

 

e-mail: wodnik2013@email.cz

  • (bývalá) koordinátorka záchranného programu perlorodky říční v ČR (AOPK ČR), toho času na mateřské dovolené
  • její odbornou specializací je malakologie (plži, mlži, hlavonožci a tak dále), které se věnuje také v rámci doktorského studia (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra ekologie)
  • během magisterského studia učitelství biologie – geologie (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) vystřídala řadu různých profesí: vedoucí výtvarného kroužku (I. stupeň ZŠ), průvodkyně v Botanické zahradě Hlavního města Prahy, učitelka přírodopisu a dějepisu (I. stupeň ZŠ), asistentka prodeje, archivářka (ČGS – Geofond) a koordinátorka monitoringu ohrožených druhů hmyzu (AOPK ČR)
  • je výtvarník (téměř) samouk: maluje, tiskne linoryt, spolu s manželem postavili venkovní keramickou pec na dřevo a založili sporadicky tvořící Keramickou dílnu AT
  • pozitivní vztah má i k fotografii, kterou provozuje s pomocí nejrůznější techniky (od filmové zrcadlovky po iPad)
  • díky práci s perlorodkou říční se v ní probudil kladný vztah k vodě, proto se podílí na pořádání tohoto workshopu - zároveň si na léto pronajala chatičku na břehu Berounky, aby to neměla daleko „ke svému živlu“

 

 


Kontakt

WODNÍK - Vodní workshop

02/03 ZO ČSOP Benešov
Jana Švermy 1709/1
256 01 Benešov


wodnik2013@email.cz (A. Peltanová)
604405850 (J.Zmeškalová)