Město Vlašim

Město Vlašim

Pohled na celou krajinu s kteréhokoliv návrší jest pěkný, a poutá nás rozmanitost přírodní i minulost krajiny. Volno a zdravo tu jest obývati, tím ještě ještě mileji, když upomínky rodného a vlasteneckého života ji oživují a ducha poutají... František Augustin Slavík - Dějiny města Vlašimě, 1. vydání 1889

MĚSTO VLAŠIM čítající zhruba 12.700 duší, jež nalezneme v mapě na 490 a 43' severní šířky a 320 a 34' východní délky, se nachází mírné kopcovité krajině, předhůří Českomoravské vrchoviny. Klima je tu lehce podhorské, s občasnými tužšími zimami, hezkým létem a podzimem. Průměrná nadmořská výška je 370m /nádraží 390,3m/. Okolní krajina je dobře zachována, díky absenci velikých průmyslových gigantů, příroda si zachovala doposud neporušený ráz s výskytem mnoha vzácných druhů flóry a fauny.

Poblíž leží též chráněna krajinná oblast Blaník, hojně navštěvovaná turisty. Podrobné informace o této lokalitě, městě samotném a celém regionu naleznete ve vlašimském infocentru. Vlašim sama má ráz klidného provinčního maloměsta. Spodní část Vlašimi okolo Žižkova náměstí má zachovánu původní historickou dispozici, je i nyní nákladně opravována. Tato rekonstrukce již úspěšně proběhla v Pláteníkově ulici, jež na Žižkovo náměstí přímo navazuje. Horní část města, jež tvoří zejména Komenského a část Lidické ulice, bohužel poznamenala živelná unifikovaná panelová výstavba sedmdesátých let, která zcela vymazala z mapy města typickou maloměstskou obchodní zástavbu z počátku 20. století..

V současné době se zpracovávají moderní projektové studie a první stavby realizované v této městské části již navazují na násilím přervanou tradici. V plánu je totální obnova této městské části, tzv. obchodní zóna. Právě v této uvažované obchodní zóně se naskýtá možnost privátního obchodního podnikání s poměrně slušnou perspektivou. Pochopitelně se město nebrání modernímu obchodování ve velkém, nalezneme tu tedy i moderní supermarkety /ALBERT, OD Blaník/. Jak bylo zmíněno, město má klidný provinční ráz, s mnoha památkami. Nesmíme pochopitelně opomenout zámek, více jak z poloviny zničený po obrovském požáru, zaviněném neopatrností při svařování teplovodního potrubí v roce 1992, jehož rekonstrukce úspěšně proběhla v minulých letech. V tomto objektu má sídlo Střední zemědělská škola, najdeme zde muzeum s unikátní expozicí sportovního a loveckého střelectví, jež úzce souvisí s výrobním programem největšího vlašimského podniku, světoznámé zbrojovky a továrny na střelivo Sellier & Bellot.

Zde se také konají prestižní společenské akce, koncerty a vernisáže výstav, jak celonárodně známých, tak regionálních umělců. Najdeme tu též nádhernou obřadní síň, kde jsou uzavírána manželství, vítáni noví občánkové města a uváděni při slavnostních příležitostech čestní a významní hosté.

Více informací na https://www.mesto-vlasim.cz/ .

 


Kontakt

WODNÍK - Vodní workshop

02/03 ZO ČSOP Benešov
Jana Švermy 1709/1
256 01 Benešov


wodnik2013@email.cz (A. Peltanová)
604405850 (J.Zmeškalová)