Ondřej Simon

Ondřej Simon

lektor hydrobiologie

e-mail: simon@vuv.cz

  • vědecký pracovník, oddělení speciální hydrobiologie a ekologie ve Výzkumném ústavu vodohospodářském (specializace na  prameniště, perlorodku říční,  dočišťování odpadních vod, péče o vodní chráněná území)
  • dlouhodobě se věnuje lektorování ekologických a environmentálních kursů pro středoškoláky (Sněm dětí pro životní prostředí, Přírodní škola, dětské oddíly), vede SOČ práce a konzultuje vodní diplomky
  • rád přednáší popularizujících přednášek pro školy i veřejnost a vysvětluje nevysvětlitelné
  • za mlada rád cestoval (Balkán, Kavkaz, Samsara, Tatry, Pohoří akademika Obručeva, Čara, Ochotské moře) ale ke stáru spíše rád vyráží na dobrodružné výpravy zadními vrátky pěšky z domova
  • začínal fotit s Corinou a pak Pengonem six na formát 6x6, fotografovat umí špatně, ale baví ho to (od té doby co jsou foťáky s automatickým zaostřením a expozicí, jsou jeho snímky výrazně lépe zaostřené a exponované)

Kontakt

WODNÍK - Vodní workshop

02/03 ZO ČSOP Benešov
Jana Švermy 1709/1
256 01 Benešov


wodnik2013@email.cz (A. Peltanová)
604405850 (J.Zmeškalová)