Náš tým

Petr Jan Juračka

Petr Jan Juračka

lektor fotografie a filmu https://petr.juracka.eu/ tel: 723 119 339 e-mail: juracka@natur.cuni.cz   vědecký pracovník a doktorský student katedry ekologie na PřF UK v Praze - obor hydrobiologie (specializace na plankton drobných vodních ploch) lektor fotografických kurzů pro Česko...

Více

—————

Ondřej Simon

Ondřej Simon

lektor hydrobiologie e-mail: simon@vuv.cz vědecký pracovník, oddělení speciální hydrobiologie a ekologie ve Výzkumném ústavu vodohospodářském (specializace na  prameniště, perlorodku říční,  dočišťování odpadních vod, péče o vodní chráněná území) dlouhodobě se věnuje lektorování...

Více

—————

Jana Zmeškalová

Jana Zmeškalová

lektorka ochrany ohrožených druhů a technické zajištění projektu tel: 604 405 850 e-mail: holkyzmeskalky@seznam.cz předsedkyně Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Benešov, která se věnuje zejména osvětovým aktivitám v Konopišťském parku studuje Botaniku na...

Více

—————

Alena Peltanová

Alena Peltanová

pomocná lektorka   e-mail: wodnik2013@email.cz (bývalá) koordinátorka záchranného programu perlorodky říční v ČR (AOPK ČR), toho času na mateřské dovolené její odbornou specializací je malakologie (plži, mlži, hlavonožci a tak dále), které se věnuje také v rámci doktorského...

Více

—————

Viktor Fuglík

Viktor Fuglík

kouč týmu akademický pracovník na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, věnuje se problematice informačních technologií ve vzdělávání působí jako lektor interaktivních technologií s orientací na školství absolvoval doktorské studium oboru Pedagogika se zaměřením na didaktiku informační...

Více

—————


Kontakt

WODNÍK - Vodní workshop

02/03 ZO ČSOP Benešov
Jana Švermy 1709/1
256 01 Benešov


wodnik2013@email.cz (A. Peltanová)
604405850 (J.Zmeškalová)