Vodní workshop aneb WODNÍK je aktivitou pro mladé lidi od 15 do 30 let tematicky zaměřenou na aktivní poznávání vzájemné interakce vody a krajiny. Účastníci se pomocí různých vzdělávacích metod - terénní exkurze, kurz fotografie, zajímavé přednášky, interaktivní hry a odborné diskuse - seznamují s vodou jako fenoménem ovlivňující krajinu a život v ní. Workshop je zaměřen na poznání tří šumavských zvířecích ikon - losa, lososa a perlorodky, jejichž výskyt a nevýskyt poukazuje na mnohé problémy současné ochrany přírody a zejména krajiny v České republice.  

Projekt Wodník zahrnuje úvodní jednodenní konferenci účastníků na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, letní osmidenní terénní kurz v Národním parku Šumava a závěrečné setkání účastníků opět v Praze. Hlavním výstupem workshopu bude putovní výstava fotografií prezentující vztah vody a krajiny pohledy různých lidí a organismů. Projekt je realizován pro maximálně 15 účastníků.


 

   Autor fotografií: David Kozel

 

Autor fotografií: Michal ProcházkaKontakt

WODNÍK - Vodní workshop

02/03 ZO ČSOP Benešov
Jana Švermy 1709/1
256 01 Benešov


wodnik2013@email.cz (A. Peltanová)
604405850 (J.Zmeškalová)